Skip to main content

Aanvraagperiode TVL Q1 2021 verlengd tot 18 mei 2021

Gepubliceerd op: dinsdag 23 maart 2021 | 13:28

Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen, is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Deze verlaging is goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort. Lees hoe dit percentage wordt berekend.

Aanvragen kan tot 18 mei
De TVL Q1 2021 kan tot 18 mei 2021 aangevraagd worden. Als u TVL Q1 2021 aanvraagt, berekenen we uw subsidie nog op basis van het eerdere subsidiepercentage (50-70%) en minimum- en maximumbedrag (€ 750 en € 90.000). U ontvangt naar verwachting eind april automatisch een extra betaling voor de uitbreidingen die op u van toepassing zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk dan op rvo.nl/tvl, gebruik de livechat of neem telefonisch contact op: 088 042 25 00 (lokaal tarief).