Skip to main content

Aanvraag 6e periode NOW vanaf 5 juli

Gepubliceerd op: woensdag 07 juli 2021 | 9:44

Vanaf 5 juli tot en met 30 september kunt u een aanvraag indienen voor de 6e periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze tegemoetkoming geldt voor de periode van juli tot en met september 2021. Voor de aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier voor de 6e periode. Dit formulier is beschikbaar vanaf 5 juli op de internetsite van UWV.

Voor de 6e aanvraagperiode geldt het volgende:
- U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
- Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van februari 2021.
- De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
- Hebt u een tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de 6e aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de 5e aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
- De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
- De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
- Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan hebt u een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
- Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, hebt u ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.